Gesäll och Mästarbrev

I Sverige förekommer det idag inte mindre än 75 hantverksyrken som medger att ett gesällprov avläggs efter avslutad utbildning. Till dessa hantverksyrken hör guld- och silversmeder.

 

Gesäll
Gesällbrev kan idag erhållas inom mer än 75 olika yrken. Efter utbildning inom ett hantverksyrke kan du visa din kompetens genom ett gesällprov. Klarar man gesällprovet erhåller man ett så kallat Gesällbrev som ett bevis på sin kompetens och att man tillägnat sig kunskaper motsvarande branschens krav på yrkeskunskap. Med ett Gesällbrev förbättras chanserna att få en anställning inom yrket. Det gäller både på hemmaplan i Sverige och utomlands. För att få avlägga ett gesällprov måste man dock först ha genomgått den utbildning och genomfört den praktik som yrket kräver. Gesällprovet avläggs därefter i enlighet med branschens fastställda krav.

 

Godkänt prov = Gesällbrev
Efter det att gesällprovet genomförts och blivit godkänt ansöker man om Gesällbrev. Tänk på att ansökan behandlas först då den administrativa avgiften är betald. Andra avgifter kan förekomma, Kontrollera med den aktuella branschen för ytterligare information.

melts

 

Utdelning av Gesällbrev
Utdelning av Gesällbrev sker under festliga arrangemang. Följ länken för att se utdelning av Gesällbrev i Blå Hallen i Stockholms stadshus.

Omkring 800 till 100 Gesällbrev utfärdas årligen i Sverige. Omkring två år efter det att man erhållit ett Gesällbrev och varit verksam i yrket kan man ansöka om ett Mästarbrev.

 

Mästarbrev
Mästarbrevet är det optimala erkännandet av ens yrkeskunnande. En äkta kvalitetsstämpel på förvärvad yrkeskunskap. Självklart ska det framgå att man är mästare i marknadsföringen av ens produkter. Med vissa undantag krävs det att man har minst sex års yrkeserfarenhet i yrket för att få ett Mästarbrev. Därtill har respektive bransch egna provbestämmelser. Vidare ska man vara verksam i yrket. Yrkeskunnandet visas med ett mästarprov avläggs, vilket motsvarar ett arbetsprov. Ibland räcker det att uppvisa den redan avlagda gesällprovet. För att erhålla Mästarbrevet måste man förutom den direkta yrkeskompetensen uppvisa dokumenterade kunskaper i företagsekonomi, som bokföring, budgetering och kalkylering. Fast man behöver inte vara egen företagare.

 

Den som söker ett proffs som är erkänt skicklig på sitt område kan söka på Sveriges Hantverksråd. De har en förteckning av både hantverkare och mästare.