Vävning

Grundprincipen för vävning är att två vinkelräta trådsystem, som kallas varp och inslag, flätas samman till ett tätt tyg. Detta görs traditionellt i en vävstol, och detta produktionssätt tillämpas fortfarande inom hemslöjden och av vissa som yrkesmässigt handarbete. De stora textilföretaget använder sig dock idag av vävmaskiner.

Människor har haft kunskapen om att väva textilier sedan förhistorisk tid. Bevis för detta har man bland annat funnit i dagens Irak, i den nordöstra delen av landet. Där har man hittat två avtryck i lera av tyger vävda med två olika tekniker som kallas tuskaft (då man endast använder två solvskaft för att höja och sänka varptråden, med hjälp av två trampor) och tvist (som är en variant av tuskaft). Dessa tyger har daterats till år 7000 f. Kr. Man har också hittat linnetyger som är daterade till 5000-talet f. Kr. i dagens Egypten. Eftersom själva vävstolarna var gjorda i trä har man dock hittat få arkeologiska fynd som visar hur dessa såg ut. Undantaget är de tyngder som hängdes i varptråden, som var gjorda av sten.Väv,_Vävstol

Man trodde länge att den äldsta vävda textilen man har hittat i Sverige var Gerumsmanteln. En ny datering har dock visat att den härstammar från förromersk järnålder, det vill säga mellan 400 och 200 f. Kr., medan man i Halland har hittat resterna av ett bälte i tuskaft från bronsåldern.

När skråväsendet infördes i Sveriges städer utsågs aldrig en vävmästare eller ett väveriskrå. Det berodde på att handarbete i hemmet inte sågs som en egen näringsgren, utan en del av böndernas näring. Det var därför bondekvinnorna som under lång tid stod för vävningen av textilier i Sverige. Under den industriella revolutionen förändrades dock detta, och även vävning blev så småningom en automatiserad fabriksprocess.

Om du gärna inreder ditt hem med handgjorda föremål, som vävda textilier, men inte själv har tid att skapa dem, kan du köpa handvävda textilier från de skickliga hantverkare som fortfarande ägnar sig åt detta traditionella yrke. Ett fint sätt att använda textilerna kan till exempel vara som handdukar eller som matta i badrummet. Eftersom det kan vara dyrt att köpa handgjorda föremål kan du kompensera genom att köpa andra saker i badrummet billigt på Buildor.